Liên lạc: webmaster@songthao.com

ĐÃ PHÁT HÀNH

Xin bấm vào hình để xem chi tiết

Bài mới:
Om Sòm Trên Vách (1/2020)
Tô Thùy Yên, nhìn gần (5/2020)

Bùi Quyền, đã sống như thế (6/2020)
Đọc "Bãi sậy chân cầu" của Khánh Trường (7/2020)
"Trăm cây nghìn cành" của nhà thơ Triều Hoa Đại (7/2020)

Trò chuyện cùng người viết PHIẾM - Song Thao (7/2020)
Phạm Xuân Đài và "Đi, Đọc và Viết" (11/2020)
Hà Túc Đạo, người của số mạng (11/2020)
Nhớ Thẩm Dương (12/2020)
Vĩnh biệt Lệ Thu (1/2021)

Đọc PHIẾM

Xe lửa (2/2021)
Ông địa (2/2021)
Rượu đế (3/2021)
Tháng tư nghĩ về sách Sàigòn cũ (4/2021)
Tình nguyện viên (5/2021)
Phở Dậu (6/2021)
Tôm hùm (7/2021)
Dầu gió (7/2021)
Đô la đỏ (7/2021)
Lương khô C-Ration (8/2021)
Đi gặp Nguyễn Trãi (8/2021)
Tiến sĩ giấy (9/2021)
Vịt (10/2021)

Nghe Phiếm:
Tết (1/2011)4

Xem
Phát biểu tại buổi họp mặt Chu Văn An ngày 4/5/2019 tại Montreal (6/2019)
Trò chuyện với nhà thơ Du Tử Lê trên đài truyền hình SBTN (1/2012)


1
Photo: Võ Văn Thạnh, Houston 8/2011


Designed by: Biển Đông - 2018