Previous | Home | NextPhỏng vấn của Đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại VHN. Từ trái qua: Song Thao – Nhạc sĩ Từ Công Phụng – Nhà thơ Luân Hoán – Biên tập viên Việt Phương. (Toronto, 5/2006)