Previous | Home | NextTừ trái qua phải: Ca sĩ Amy, Song Thao, nhà thơ Luân Hoán, ca sĩ Lâm Quỳnh Như, ký giả Trường Kỳ, ca sĩ Minh Luân. (Toronto 11/2006)