Previous | Home | NextTừ trái: Nhà thơ Đạm Thạch - Nhà thơ Du Tử Lê - Nhà thơ Thành Tôn - Song Thao (Quận Cam, 12/2011)