Previous | Home | NextTừ trái: nhà thơ Phan Ni Tấn - nhà văn Trương Vũ - Song Thao  (Montreal, 11/2012)