Previous | Home | NextTừ trái: Thành Tôn, Song Thao, Nguyễn Mạnh Trinh, Nguyên Khai, anh chị Cung Tích Biền (Westminster, 02/2019)