LỜI NGỎ

Truyện của nhà văn Song Thao được xuất bản từ năm 1993 tới năm 2006 gồm bảy tập: Bỏ Chốn Mù Sương, Đong Đưa Cuộc Tình, Còn Đó Bóng Hình, Chân Mang Giầy Số 6, Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại, Bên Lưng Những Con Chữ Chốn Cũ do các nhà xuất bản Kinh Đô, Ngày Nay, Văn Mới ở Hoa Kỳ và nhà xuất bản Nhân Ảnh ở Canada phát hành. Tất cả các tập truyện này đã tuyệt bản từ lâu.

Nhà xuất bản Nhân Ảnh, trước đây, đã có ý định tái bản lại những tập truyện này, khi có nhiều độc giả tỏ ý muốn có trong tay những cuốn truyện mà họ yêu thích. Nhưng vì tình hình xuất bản sách in bị trì trệ nên dự tính của chúng tôi không tiến hành được. Nay, được sự đồng ý của nhà văn Song Thao, chúng tôi quyết định cho tái bản lại toàn bộ tác phẩm của ông dưới một hình thức khác, ít tốn kém hơn. Đó là hình thức Tuyển Tập cho phép chúng tôi được in gộp tất cả các tập truyện lại thành bốn cuốn.

Các Tuyển Tập này, ngoài phần truyện được in lại đầy đủ, còn có thêm phần “truyện thật ngắn” chưa từng được xuất bản, các bài viết của các nhà văn, nhà phê bình, đánh giá từng tác phẩm và các bài tham khảo đánh giá toàn thể công trình của nhà văn Song Thao. Trong phần cuối của Tuyển Tập, chúng tôi sẽ cho in thêm những bài viết của nhà văn Song Thao viết về các bạn văn còn sống hoặc đã nằm xuống. Chúng tôi nghĩ đây là những bài viết chân tình nhất mà tác giả dành cho các bạn văn như một phần đời văn của tác giả.

Chúng tôi mong quý vị đón nhận Tuyển Tập này như một cố gắng của nhà xuất bản Nhân Ảnh, một nhà xuất bản không chuyên nghiệp, chỉ có mục đích gửi tới độc giả những tác phẩm tuyển chọn của các bạn văn của chúng tôi, đồng thời khám phá những văn tài mới cho nền văn học hải ngoại chúng ta.

Nhà xuất bản Nhân Ảnh.