1Trần Huy Bích:
1
Song Thao, nhớ lại những ngày Chu-Văn-An

1Luân Hoán:
1
Song Thao, người bạn văn, biết sớm, gặp muộn
1

1PHIẾM

1TIỄN

1Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

1Song Thao

1Luân Hoán

1Hà Thúc Sinh:
1Nghe Song Thao kể chuyện

1Hoàng Ngọc Hiến:
1Đọc văn học hải ngoại

1Nguyễn Đình Toàn:
1
Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

1Đọc PHIẾM của Song 1Thao

1Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

1Nguyễn Mộng Giác:
1
Bài tựa tập truyện: Chân Mang Giầy số 6

1Giữa người viết

1Hồ Đình Nghiêm:
1
Montréal và Bỏ Chốn Mù Sương

1Hai Mươi

1Nhiều tác giả:
1
Chùm thơ kỷ niệm

1Phạm Phú Minh
1Đọc "PHIẾM" của
1Song Thao

1Lưu Nguyễn
1Luân Hoán trong chuyện PHIẾM của nhà văn Song Thao

1Du Tử Lê
1PHIẾM của Song Thao

1Song Thao, phiếm

1"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

1Hoàng Xuân Sơn
1Đọc PHIẾM

1Mượn vài ý của Song Thao...

1Trà Lũ
1Tôi đọc sách PHIẾM của 1SongThao

1Phạm Xuân Đài
1Đọc Chốn Cũ của Song Thao

1Lương Thư Trung
1Vài ghi nhận về PHIẾM
của Song Thao

1Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

1Bắc Phong:
1
PHIẾM Song Thao

1Lan man của PHIẾM

1Nguyễn Vy Khanh:
1
Những chốn cũ của Song Thao

1Lê Hân:
1Chờ Song Thao

1Đinh Cường:
1Một chữ

1Đặng Thơ Thơ:
1Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"1

1Phan Ni Tấn:
1Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

1Minh Ngọc:
1"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

 

PHIẾM

mỗi năm một cuốn Phiếm
dày cộm mấy trăm trang
nếu đè đầu đếm chữ
đã vượt trên cả ngàn

đến nay đã tám cuốn
Nhân Ảnh của Lê Hân
đã đứng tên xuất bản
sức sống vẫn thong dong

nếu thọ bằng thân phụ
bạn còn đến chín năm
vị chi chín tác phẩm
bạn đọc đang chờ mong

Phiếm bạn được văn giới
mổ xẻ tán thưởng nhiều
tôi không cần thật, dối
ba hoa thêm đôi điều

nhưng dĩ nhiên phải nói
lời chân tình cảm ơn
bạn đã rất ưu ái
cho tôi ké ba lơn

và cũng cần nên nói
một đôi người không vui
cho rằng tôi với bạn
mặc áo thụng vái nhau

dĩ nhiên không cần phải
làm cô đào Thanh Nga
nhưng có gì không tốt
đồng cảm mở lòng ra

chắc hẳn mỗi bạn đọc
sẽ nắm được nội dung
từng vấn đề bạn phiếm
để học hỏi, vui cùng

hôm nay ngồi rảnh đọc
Phiếm 8 có Ái Lan
dòng nhật ký vớ vẩn
có chủ đề lang thang

16-8-2010
Luân Hoán