1Trần Huy Bích:
1
Song Thao, nhớ lại những
1ngày Chu-Văn-An

1Luân Hoán:
1
Song Thao, người bạn
1văn, biết sớm, gặp muộn

1PHIẾM

1TIỄN

1Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

1Song Thao

1Hà Thúc Sinh:
1Nghe Song Thao kể
1
chuyện

1Hoàng Ngọc Hiến:
1Đọc văn học hải ngoại

1Nguyễn Đình Toàn:
1
Song Thao - Bên Lưng 1Những Con Chữ

1Nguyễn Mộng Giác:
1
Bài tựa tập truyện:
1
Chân Mang Giầy số 6

1Giữa người viết

1Hồ Đình Nghiêm:
1
Montréal và Bỏ Chốn
1
Mù Sương

1Nhiều tác giả:
1
Chùm thơ kỷ niệm

1Phạm Phú Minh
1Đọc "PHIẾM" của
1Song Thao

1Lưu Nguyễn
1Luân Hoán trong chuyện
1PHIẾM của nhà văn
1Song Thao

1Du Tử Lê
1PHIẾM của Song Thao
1Song Thao, phiếm
1"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

1Hoàng Xuân Sơn
1Đọc PHIẾM
1Mượn vài ý của Song Thao...

1Nguyễn Đình Toàn
1Đọc PHIẾM của Song 1Thao

1Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

1Trà Lũ
1Tôi đọc sách PHIẾM của 1SongThao

1Phạm Xuân Đài
1Đọc Chốn Cũ của Song
1Thao

1Lương Thư Trung
1Vài ghi nhận về PHIẾM
của Song Thao

1Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

1Bắc Phong:
1
PHIẾM Song Thao

1Lan man của PHIẾM

1Nguyễn Vy Khanh:
1
Những chốn cũ của Song Thao

1Lê Hân:
1Chờ Song Thao

1Đinh Cường:
1Một chữ

1Đặng Thơ Thơ:
1Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"

1Phan Ni Tấn:
1Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

 

Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

 

mẫu bìmẫu bìa tác phẩm đầu tay
của ông bạn quí trên đây vốn là
một vụng tay tôi gây ra
bây giờ nhớ lại như là còn run

may nhờ hai bạn dễ thương
đánh chữ đại xá cười suông làm lành
tha tôi cái tội tành hanh
ăn ké chút xíu mỹ danh bạn hiền

thật ra không dám lạm quyền
chỉ vì liên lạc hơi phiền phức thôi
dùng ảnh bạn gởi xem chơi
làm bìa cho bạn hẳn vui cả làng

non tay nghề, thành dở òm
bản chụp thiếu chữ ký vàng bạn thân
thò tay ngụy tạo nét thần
bút sa gà chết tôi gần như tiêu

một liều kéo theo hai liều
sửa đi sửa lại tiêu điều góc tranh
lỡ lên lưng cọp, thôi đành
bấm bụng chờ bạn phát hành sách luôn

ông Song Thao thật dễ thương
ông Nghiêu Đề cũng dễ thương khác gì
chỉ riêng tôi thấy kỳ kỳ
cứ ưa làm chuyện chi chi không à

tác phẩm Song Thao đậm đà
tranh Nghiêu Đề vẫn mượt mà đương nhiên
chừ ngồi xem lại tự nhiên
nhớ từng diễn tiến chung riêng một thời

rõ ràng mình quá ham chơi
ham cả những thú vượt hơi sức mình
một mai chắc chết thình lình
nếu còn tiếp tục thả mình vu vơ

Luân Hoán