Previous | Home | NextTừ trái: Võ Kỳ Điền, Hoàng Xuân Sơn, Song Thao (Montreal, 03/2017)