Liên lạc: webmaster@songthao.com

ĐÃ PHÁT HÀNH

Xin bấm vào hình để xem chi tiết

Bài mới:
Vĩnh biệt Lệ Thu (1/2021)
Đọc "Bốn Biển Là Nhà" của Nguyễn Lê Hồng Hưng (3/2022)
Đọc "Thành Tôn, một đời thắp tình" (4/2022)

Đọc PHIẾM
Tháng tư nghĩ về sách Sàigòn cũ (4/2021)
Tình nguyện viên (5/2021)
Phở Dậu (6/2021)
Tôm hùm (7/2021)
Dầu gió (7/2021)
Đô la đỏ (7/2021)
Lương khô C-Ration (8/2021)
Đi gặp Nguyễn Trãi (8/2021)
Tiến sĩ giấy (9/2021)
Vịt (10/2021)
Cứ tưởng bở (3/2022)
Cu Tin (4/2022)
Phiếm 10 toàn tập (5/2022)

Nghe Phiếm:
Tết (1/2011)4

Xem
Phát biểu tại buổi họp mặt Chu Văn An ngày 4/5/2019 tại Montreal (6/2019)
Trò chuyện với nhà thơ Du Tử Lê trên đài truyền hình SBTN (1/2012)


1
Photo: Võ Văn Thạnh, Houston 8/2011


Designed by: Biển Đông - 2018