Trần Huy Bích:
Song Thao, nhớ lại những ngày Chu-Văn-An

Luân Hoán:
Song Thao, người bạn văn, biết sớm, gặp muộn

Phiếm

Tiễn

Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

Song Thao

Luân Hoán

Hà Thúc Sinh:
Nghe Song Thao kể chuyện

Hoàng Ngọc Hiến:
Đọc văn học hải ngoại

Nguyễn Đình Toàn:
Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

Đọc PHIẾM của Song Thao

Nguyễn Mộng Giác:
Bài tựa tập truyện: Chân Mang Giầy số 6

Giữa người viết

Hồ Đình Nghiêm:
Montréal và Bỏ Chốn Mù Sương

Hai Mươi

Nhiều tác giả:
Chùm thơ kỷ niệm

Phạm Phú Minh
Đọc "PHIẾM" của Song Thao

Lưu Nguyễn
Luân Hoán trong chuyện PHIẾM của nhà văn Song Thao

Du Tử Lê
PHIẾM của Song Thao

Song Thao, phiếm

"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

"Phiếm... chủ" Song Thao chuẩn bị đường gươm…Phiếm, mới

Hoàng Xuân Sơn
Đọc PHIẾM

Mượn vài ý của Song Thao...

Trà Lũ
Tôi đọc sách PHIẾM của Song Thao

Phạm Xuân Đài
Đọc Chốn Cũ của Song Thao

Lương Thư Trung
Vài ghi nhận về PHIẾM của Song Thao

Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

Bắc Phong:
PHIẾM Song Thao

Lan man của PHIẾM

Nguyễn Vy Khanh:
Những chốn cũ của Song Thao

Lê Hân:
Chờ Song Thao

Đinh Cường:
Một chữ

Đặng Thơ Thơ:
Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"

Phan Ni Tấn:
Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

Minh Ngọc:
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

Mượn vài ý của Song Thao nơi phiếm tắm

xát xà phòng dùi đục
cái ghẹ đất lâu ngày đóng khớm
không chừng mọc cây nhân sinh
[như bài tập đọc hồi nẵm]
từng ngụm nước cho người đã chết
những con ma còn sống trên đời
rần rần người trăm thức việc
mần không xuể
thảnh thơi thảnh thơi
ôi thảnh thơi đờ iăn mảnh
vụn vằn quấy quá gai đâm
[bỏ bu cái thời hâm hâm chà lết]
cứ khải chung một trần
vong mạng
những đôi đũa thiên tài
thể nào gắp chim đá quý
nữ đeo rợn người
văng xa hòn nẹt lửa
xốp phổi ngày ngày xun xoe
con quay cứ thòm thèm tất bật
tắm tắm
liệu nước nôi có xối đi hết
bụi bặm trần gian

(bảy tháng tám mười ba)
Hoàng Xuân Sơn