Trần Huy Bích:
Song Thao, nhớ lại những ngày Chu-Văn-An

Luân Hoán:
Song Thao, người bạn văn, biết sớm, gặp muộn

Phiếm

Tiễn

Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

Song Thao

Luân Hoán

Hà Thúc Sinh:
Nghe Song Thao kể chuyện

Hoàng Ngọc Hiến:
Đọc văn học hải ngoại

Nguyễn Đình Toàn:
Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

Đọc PHIẾM của Song Thao

Nguyễn Mộng Giác:
Bài tựa tập truyện: Chân Mang Giầy số 6

Giữa người viết

Hồ Đình Nghiêm:
Montréal và Bỏ Chốn Mù Sương

Hai Mươi

Nhiều tác giả:
Chùm thơ kỷ niệm

Phạm Phú Minh
Đọc "PHIẾM" của Song Thao

Lưu Nguyễn
Luân Hoán trong chuyện PHIẾM của nhà văn Song Thao

Du Tử Lê
PHIẾM của Song Thao

Song Thao, phiếm

"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

"Phiếm... chủ" Song Thao chuẩn bị đường gươm…Phiếm, mới

Hoàng Xuân Sơn
Đọc PHIẾM

Mượn vài ý của Song Thao...

Trà Lũ
Tôi đọc sách PHIẾM của Song Thao

Phạm Xuân Đài
Đọc Chốn Cũ của Song Thao

Lương Thư Trung
Vài ghi nhận về PHIẾM của Song Thao

Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

Bắc Phong:
PHIẾM Song Thao

Lan man của PHIẾM

Nguyễn Vy Khanh:
Những chốn cũ của Song Thao

Lê Hân:
Chờ Song Thao

Đinh Cường:
Một chữ

Đặng Thơ Thơ:
Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"

Phan Ni Tấn:
Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

Minh Ngọc:
"Thời Nay" và tuổi thơ của tôi

PHIẾM

mỗi năm một cuốn Phiếm
dày cộm mấy trăm trang
nếu đè đầu đếm chữ
đã vượt trên cả ngàn

đến nay đã tám cuốn
Nhân Ảnh của Lê Hân
đã đứng tên xuất bản
sức sống vẫn thong dong

nếu thọ bằng thân phụ
bạn còn đến chín năm
vị chi chín tác phẩm
bạn đọc đang chờ mong

Phiếm bạn được văn giới
mổ xẻ tán thưởng nhiều
tôi không cần thật, dối
ba hoa thêm đôi điều

nhưng dĩ nhiên phải nói
lời chân tình cảm ơn
bạn đã rất ưu ái
cho tôi ké ba lơn

và cũng cần nên nói
một đôi người không vui
cho rằng tôi với bạn
mặc áo thụng vái nhau

dĩ nhiên không cần phải
làm cô đào Thanh Nga
nhưng có gì không tốt
đồng cảm mở lòng ra

chắc hẳn mỗi bạn đọc
sẽ nắm được nội dung
từng vấn đề bạn phiếm
để học hỏi, vui cùng

hôm nay ngồi rảnh đọc
Phiếm 8 có Ái Lan
dòng nhật ký vớ vẩn
có chủ đề lang thang

16-8-2010
Luân Hoán